logo
KMK
Nyheter
Hamnar
Ansökningar
Information
Anmälningar
Kansli
Styrelse
Kommitteeér
Miljö
Kommitteér
Arbetet inom KMK fördelas praktiskt på olika kommittéer som rapporterar till styrelsen.
Arbetsutskottet
Båtlivskommittén
Båtlivskommitténs jobbar för att främja medlemmarnas aktiva användning av sina båtar och gemenskapen inom klubben. Vi arrangera också eskadrar, mindre och större tävlingar och utbildningsaktiviteter av alla olika slag.
I övrigt jobbar vi i båtlivskommittén vidare med att främja medlemmarnas kunskap och
intresse för ett miljömedvetet och säkert båtliv och ansvarar för klubbens medverkan i båtlivets organisationer i Sverige och internationellt. Vi främjar även stil, tradition, kvalitet och miljötänkande. Vi verkar för efterlevnad av klubbens ledord. ”KMK står för begreppen stil, tradition, kvalitet och miljötänkande.

Kommittén svarar för:
* utbildningsverksamheten i klubben
* arrangerar eskader där medlemmar kan delta med sin egen båt
* ansvarar för kommunikationen i föreningen så som hemsida, KMK Nytt och sociala medier
* ansvarar för miljöfrågor inom klubben
* följer utvecklingen inom båtteknik
* ansvarar för inköp och försäljning av profilkläder för klubben
Hamnkommittén
KMK´s mål är att främja den svenska motorbåtsporten och dess båtlivs sunda utvecklingen.

Kommittén ska genom en aktiv verksamhet tillvarata medlemmarnas intressen och säkerställa en god och bra service till våra medlemmar och gästande båtar.

Kommittén ska genom en god förvaltning tillvarata hamnens miljö och karaktär på ett ekonomiskt och miljövänligt sätt.
Högbötekommittén
Högbötekommittén ansvarar för drift, underhåll och utveckling av fastigheten, verksamheten och hamnen på Högböte inom ramen för fastställda regler, godkänd verksamhetsplan och budget.

Kommittén sätter regler och tillämpningsanvisningar för medlemmars besök på Högböte och för hur verksamheten får bedrivas på klubbholmen.
Klubbkommittén
Klubbkommittén ansvarar för festligheter och arrangemang för klubbens medlemmar.
Förtjänstmedaljskommittén
Förtjänstmedaljskommittén föreslår utmärkelser för goda gärningar inom klubben.
Valberedning
Valberedningen ansvarar för tillsättningen av ledamöter i styrelse och kommittéer.
Racingsektionen KMK:R
KMK Racing etablerades 1930 och är mest känd för sina racerbåttävlingar som Mälaren Runt och som delarrangör till Roslags-, Djurgårdsbrunns och Waxholmsloppet.

KMK:R har under åren haft en rad framgångsrika och legendariska namn inom svensk motorbåtracing. Ett flertal världsmästerskaps- och europamästerskapstitlar upptas på dessa personers meritlistor. Avdelningen handhas av en egen styrelse och är ansluten till Svenska Racerbåtsförbundet och Riksidrottsförbundet.

KMK:R satsar även starkt på ungdomarna .
Båtar utlånas till klubbens förare gratis mot att de kör för KMK:R och sköter om båtar och motorer.
Alla förare och navigatörer måste ha licens utfärdad av SVERA - Svenska Racerbåtförbundet. Dessa licenser är belagda med en avgift. Klubben sponsrar förarna med ett tävlingsbidrag. 300 kr för varje starttillfälle.

En speciell utbildning för att köra snabba motorbåtar fordras för att få deltaga i de olika tävlingarna.

Antalet klubbmedlemmar i KMK:R är för närvarande över 200 st både flickor och pojkar. Medlemsavgiften är 200 kr för junior till 21 år och 400 kr för senior per år. Familjeavgift 600 kr/år. Ingen inträdesavgift uttages. Medlem i KMK:R åtnjuter alla de förmåner som ges alla medlemmar i moder föreningen KMK, bland annat årsbok, klubbtidning, kansliservice, deltagande i sociala aktiviteter och tillgång till klubbholmen Högböte öster om Möja i Stockholms ytterskärgård.

KMK:R önskar utöka sitt medlemsantal med intresserade ungdomar och söker också äldre, gärna föräldrar till ungdomarna, som kan bistå som funktionärer vid tävlingar.
Ungdomssektionen KMK:U
KMK:U arbetar aktivt för sociala umgängen båtintresserade ungdomar emellan. Ungdomsavdelningen bildades 1927 och har till ändamål att samla motorbåtssportens intresserade ungdomar och särskilt verka för deras utbildning i navigation, båtmanövrering och sjömanskap.

Ungdomsavdelningens medlemmar är fullvärdiga medlemmar i KMK med de rättigheter och de skyldigheter som detta medför. Till KMK:U kan barn och ungdomar inväljas till och med 25 år. Medlemsavgiften för ungdomar t o m 25 år är 200 kr.

Under sommaren arrangerar vi två sjösportläger för ungdomar i åldrarna 12-17 år på KMKs klubbholme Högböte. Utbildningen består i båtmanövrering, navigation, sjömanskap, första hjälpen m m. Det finns plats för 20 elever på varje läger och 10 instruktörer utbildar ungdomarna. Nybörjarkursen sker direkt efter skolavslutningen 13-19 juni 2019 och fortsättningskursen med förarbevis börjar efter midsommarhelgen 24-30 juni 2019.

Varje kurs pågår under en vecka och eleverna bor på Högböte utanför Möja. För att ta förarbevis måste eleven har fullgjort nybörjarlägret.

För anmälan och mer information, kontakta kansliet på tel 08-661 23 03 eller kansli@kmk.a.se

KMK:U finns till för båtklubbens yngre medlemmar och ser till så att ungdomshuset och Högböte har rätt material för ungdomarna. På Högböte arrangerar KMK:U den årliga fiskdammen på midsommar och även andra aktiviteter under sommarevenemangen.

Ordförande i ungdomskommittén är Isabella Kull med 4 ledamöter. Ordförande utses av KMK.

Postadress:
Box 24122
104 51 Stockholm
Besöksadress:
Villa Godthem,
Rosendalsvägen 9, 1 tr
Postadress:
Box 24122
104 51 Stockholm
Besöksadress:
Villa Godthem,
Rosendalsvägen 9, 1 tr
Djurgårdshamnen Hamnkapten
070-260 27 13
Högböte Tillsyningsmän
070-259 92 29
Telefon kansli:
08-661 23 03
Exp.tid:
Just nu har kansliet begränsade öppettider
så ring innan besök.
Medlemskap
Medlemsansökan
Båtregistrering
Ansökan om hamnplats
Ändra medlemsuppgifter
Personuppgiftsbehandling
Corona
Anmälan
Förarskolan
Sjösportläger
KMK-Racet
Medlem
Kontaktformulär
Medlemsinloggning
Sociala medier
Facebook KMK
Facebook Högböte Klubbholme
Facebook KMK Racing KMK:R
YouTube