logo
KMK
Nyheter
Hamnar
Ansökningar
Information
Anmälningar
Kansli
Styrelse
Kommitteeér
Miljö
Miljö
KMK arbetar med stort fokus på miljö och hållbarhet. Målsättningen är att följa och upprätthålla KMK:s ställning i miljöfrågor gällande våra anläggningar samt medlemmars beteende och skyldigheter. Vidare komma med goda råd och tips på frivilliga förbättringar etc. Informera om nya lagar och förordningar som påverkar båtlivet.
Bottenfärger
Påväxt på båtbottnar kan vara ett problem då den ökar båtens motstånd i vattnet och bränsle­för­bruk­ningen och avgas­utsläpp ökar. Men båt­botten­färger kan innebära utsläpp av giftiga ämnen till kustnära vatten där det finns känsliga vatten­levande organismer. Här är några råd om du måste måla.
Toatömning
Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar. Genom att inte släppa ut toalettavfallet hjälper du till att minska övergödningen av våra vatten. Du bidrar också till att förbättra närmiljön när mindre mängder bakterier sprids i hav och sjöar.
Miljöstationer
Vid hamnkontoret i Djurgårdshamnen finns miljökärl uppställda för medlemmar. Här kan du slänga ditt hushållsavfall när du varit ute i skärgården. Behöver du slänga oljor eller annat farligt avfall kan du tyvärr inte lämna det hos oss utan måste lämna det hos kommunen uppsatta platser.

På vår klubbholme på Högböte finns en sopstation för hushållsavfall.
Postadress:
Box 24122
104 51 Stockholm
Besöksadress:
Villa Godthem,
Rosendalsvägen 9, 1 tr
Postadress:
Box 24122
104 51 Stockholm
Besöksadress:
Villa Godthem,
Rosendalsvägen 9, 1 tr
Djurgårdshamnen Hamnkapten
070-260 27 13
Högböte Tillsyningsmän
070-259 92 29
Telefon kansli:
08-661 23 03
Exp.tid:
Just nu har kansliet begränsade öppettider
så ring innan besök.
Medlemskap
Medlemsansökan
Båtregistrering
Ansökan om hamnplats
Ändra medlemsuppgifter
Personuppgiftsbehandling
Corona
Anmälan
Förarskolan
Sjösportläger
KMK-Racet
Medlem
Kontaktformulär
Medlemsinloggning
Sociala medier
Facebook KMK
Facebook Högböte Klubbholme
Facebook KMK Racing KMK:R
YouTube